Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

polkamlodaniewolnica
20:42
5701 8180 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viabadpotato badpotato
polkamlodaniewolnica
20:41
5701 8180 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viabadpotato badpotato
polkamlodaniewolnica
20:41
7269 0f77 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakonikBujany konikBujany
polkamlodaniewolnica
20:41
2450 ba17
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamayamar mayamar
polkamlodaniewolnica
20:40
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
polkamlodaniewolnica
20:40
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaasylopath asylopath
polkamlodaniewolnica
20:40
3614 aba8 500

May 24 2015

polkamlodaniewolnica
20:04
2161 fc7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDejamezcla Dejamezcla
polkamlodaniewolnica
20:04
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.
— Bukowski
Reposted frommaive maive vialovelikehope lovelikehope
20:04
6330 8afc
Reposted frommaking-love making-love viaelskede elskede
polkamlodaniewolnica
20:03
Nie wiem gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie, przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle. 
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
polkamlodaniewolnica
19:50
Reposted fromkonbeto konbeto viaArecaS ArecaS
polkamlodaniewolnica
19:49
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough vialovelikehope lovelikehope
polkamlodaniewolnica
19:49
Nim zajdzie słońce, tęsknić za Tobą będę znów...
— Trójkąty i kwadraty
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viaballantines ballantines
19:49
5050 b254 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahelenburns helenburns
19:47
6463 06fd 500
Reposted frommaking-love making-love viaelskede elskede
polkamlodaniewolnica
19:44
Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszystkiego poza odpowiedzią na pytanie "dlaczego?".
— Federico Moccia – Tylko Ciebie chcę
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadarja- darja-
19:44
polkamlodaniewolnica
19:41
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viaasylopath asylopath
polkamlodaniewolnica
19:41
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromladygrey ladygrey viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl