Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

polkamlodaniewolnica
18:38
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber “Najgorszy człowiek na świecie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
polkamlodaniewolnica
18:37
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:37
Zawsze bądź przy mnie. Bądź dla mnie tym, kim jesteś.
— Twój chłopiec z 2/7 44
Reposted fromtuniktnic tuniktnic viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:37
wiesz...
dziękowałam dziś Bogu
za to,
że Cię spotkałam.
a potem zaczęłam prosić.
prosić o to,
by już nigdy nie
było mi dane Cię ujrzeć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
polkamlodaniewolnica
18:37
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
polkamlodaniewolnica
18:37
To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:37
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viapouler pouler
18:36
7842 2df9 500
Reposted fromsouxie souxie viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:36
Naprawdę i niezależenie od innych rzeczy, cóż to za niesamowita, cudowna przygoda - to życie, to moje życie.
— Edward Stachura, Dzienniki [25 XI 1975]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:36
Na pewno jest tak, że przegrywa ten, kto przestaje kochać. 
— Edward Stachura, Dzienniki [13 V 1973]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapouler pouler
polkamlodaniewolnica
18:35
1712 467d 500
polkamlodaniewolnica
18:35
7519 9d69
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadarja- darja-
18:34
1074 adf9 500
Reposted fromamatore amatore viaMamba Mamba

May 26 2015

14:21
2844 0222
Reposted fromnightcore nightcore viaasylopath asylopath
polkamlodaniewolnica
14:20
6769 1aab
Reposted frombingbangboom bingbangboom
polkamlodaniewolnica
14:20
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea viaMamba Mamba

May 25 2015

polkamlodaniewolnica
20:46
polkamlodaniewolnica
20:46
polkamlodaniewolnica
20:43
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
polkamlodaniewolnica
20:43
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl