Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

polkamlodaniewolnica
18:14
2637 3d9e 500
polkamlodaniewolnica
18:13
Google street view pictures
Reposted fromfabs3 fabs3 viazonakmicica zonakmicica

June 08 2015

polkamlodaniewolnica
17:12
9943 d87a
Reposted fromarthi arthi viatrifle trifle
polkamlodaniewolnica
16:52

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadarja- darja-
polkamlodaniewolnica
16:52
Znudziło mi się czekanie na Ciebie i wszystko o Tobie też mi się znudziło. 
Tęsknota, 
niemiłość, 
pieprzona samotność. 
To dziwne nudzić się jednocześnie i łudzić że się doczekam. 
To nudne. 
To trudne. 
To niemożliwe.
— Mateusz Szulc
Reposted frommesoute mesoute viadarja- darja-
16:50
7158 8f62
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:50
7153 1058 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:50
7151 f0b7

fawnfaced:

you mean Sarah Lane was perfect?

Reposted frombuddhablink buddhablink
16:49
7130 373b
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:49
7129 7723 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:49
7128 60a1 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:49
7127 3abb 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
16:49
7125 1a7a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
polkamlodaniewolnica
16:48
1279 a61d 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
polkamlodaniewolnica
16:48
1908 cde9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
polkamlodaniewolnica
16:48
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viafoodforsoul foodforsoul

May 30 2015

polkamlodaniewolnica
18:47
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viadarja- darja-
18:38
5289 61ff
Reposted frombuddhablink buddhablink
18:38
5338 4ab3
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viamagolek22 magolek22
polkamlodaniewolnica
18:38
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...